DÔKAZ O TOM, ŽE V HOMEOPATII NEJDE LEN O RIEDENIE

Dynamizácia určuje jedinečnú povahu a biologický účinok homeopatických roztokov.

Čo je to dynamizácia?

Homeopatické lieky sa vyrábajú z rastlinných, minerálnych alebo živočíšnych surovín, nazývaných „východiskové látky“.

Východiskové látky sa riedia a potom veľmi silno pretrepávajú – dynamizujú1.

Táto etapa (riedenie + dynamizácia) sa potom opakuje tak dlho, kým nedosiahneme požadovaný stupeň riedenia lieku (5 CH, 9 CH, 15 CH…).

dynamizacia homeopatickych roztokov

Veľmi dôležitá etapa pre jedinečnú povahu homeopatie

Vďaka fyzikálnym analýzam (pri použití napr. nukleárnej magnetickej rezonancie)2 vedci preukázali, že dynamizácia umožňuje odlíšiť homeopatické roztoky od roztokov, ktoré boli iba riedené.

Veľmi dôležitá etapa pre biologický účinok homeopatie

Vedci porovnávali biologický účinok homeopatických roztokov s účinkom roztokov, ktoré boli iba riedené. Tieto základné štúdie vykonávané predovšetkým na rastlinách preukazujú, že dynamizácia hrá kľúčovú úlohu: riedený a zároveň dynamizovaný homeopatický roztok má biologické účinky, s ktorými by sme sa nestretli, pokiaľ by šlo o roztok iba riedený3.
jednoduche riedenie nie je rovnake ako homeopaticke redenie a dynamizacia
  1. European Pharmacopoeia, 10th edition, Homeopathic preparations, 04/2017:1038
  2. Demangeat JL. Gas nanobubbles and aqueous nanostructures: the crucial role of dynamization. Homeopathy 2015;104(2):101-115
  3. Betti L, Trebbi G, Kokornaczyk MO, Nani D, a kol. Number of succussion strokes affects effectivenes of ultra-high-diluted arsenic on in vitro wheat germination and polycrystalline structures obtained by droplet evaporation method. Homeopathy 2017 Feb;106(1):47-54.
Prezentované dáta nie je možné v žiadnom prípade extrapolovať na akúkoľvek vlastnosť alebo klinické použitie u ľudského jedinca. To by vyžadovalo doplňujúce štúdie.