Homeopatické roztoky
majú výnimočné vlastnosti

DÔKAZ O TOM, ŽE HOMEOPATIA MÁ JEDINEČNÚ POVAHU

Homeopatické roztoky majú špecifické fyzikálno-chemické vlastnosti a biologické účinky, ktoré určujú ich jedinečnú povahu.

Východiskový bod:

Homeopatické roztoky sú vyrábané z látok rastlinného, minerálneho alebo živočíšneho pôvodu (nazývaných východiskové látky).

Východisková látka sa riedi a potom silno pretrepáva – dynamizuje. Táto etapa riedenia + dynamizácie sa opakuje až do doby získania požadovaného homeopatického roztoku.
Vedci vykonávali fyzikálne, chemické a biologické pokusy s cieľom preštudovať povahu týchto homeopatických roztokov.

schema redenie a dynamizacie pre vyrobu homeopatickych roztokov

Fyzikálne a chemické experimenty

Etapa č. 1

Fyzici a chemici použili rôzne metódy1,2,3,4 na analýzu homeopatických roztokov.

Nukleárna magnetická rezonancia

Termoluminiscencia

Spektroskopia

Konduktometria

Etapa č. 2

Vedci zistili, že homeopatické roztoky majú rôzne fyzikálno-chemické vlastnosti, a to v závislosti na ich východiskovej látke a na stupni riedenia (napr.: 5 CH, 9 CH, 30 CH…)1,2,3,4 

Biologické experimenty

Etapa č. 1

Biológovia pracovali s rôznymi študijnými modelmi (rastlinnými5, bunkovými6 a zvieracími7) s cieľom posúdiť biologickú aktivitu homeopatických roztokov.

Rastlinné
modely
Bunkové
modely
Zvieracie
modely

Etapa č. 2

Vedci zistili, že homeopatické roztoky majú rôzny biologický účinok, a to v závislosti na ich východiskovej látke a na stupni riedenia (Napr.: 5 CH, 9 CH, 30 CH…)5,6,7

Záver

Všetky tieto experimenty preukazujú jedinečnú povahu homeopatických roztokov, a to aj v prípade vysokých stupňov riedenia*.
rozne homeopaticke roztoky schema
*O vysokých stupňoch riedenia hovoríme v prípadoch, ak nemôžeme očakávať, že v roztoku ešte budú molekuly východiskovej látky (stupeň riedenia presahuje limit, ktorý zodpovedá Avogadrovej konštante, tzn. nad 12 CH).
  1. Rey L. Thermoluminescence of ultra-high dilutions of lithium chloride and sodium chloride. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2003, 323 (C): 67-74.
  2. Demangeat J.L. NMR water proton relaxation in unheated ultrahigh aqueous dilutions of histamine: Evidence for an air-dependent supramolecular organization of water. Journal of Molecular Liquids, 2009, 144, 32-9
  3. Elia V, a kol. Experimental evidence of stable water nanostructures in extremely dilute solutions, at standard pressure and temperature. Homeopathy: the journal of the Faculty of Homeopathy, 2014, 103(1): 44-50
  4. Cartwright SJ. Solvatochromic dyes detect the presence of homeopathic potencies. Homeopathy. 2016 Feb;105(1):55-65
  5. Jager T, Scherr C, Simon M, a kol. Effects of homeopathic arsenicum album, nosode, and gibberellic acid praparations on the grow rate of arsenic-impaired duckweed (Lemna gibba L.). ScientificWorldJournal.2010 Nov 4;10:2112-29
  6. Venard C, Boujedaini N, Mensah-Nyagan AG, Patte-Mensah C. Comparative analysis of Gelsemine and Gelsemium sempervirens Activity on Neurosteroid Allopregnanolone Formation in the Spinal Cord and Limbic System. Evid Based Complement Alternat Med. 2011;2011:407617
  7. Endler PC, Scherer-Pongranz W, Harrer B, Lingg G, Lothaller H. Amphibians and ultra high diluted thyroxine-further experiments and re-analysis of data. Homeopathy. 2015;104(4):250-256.
Prezentované dáta nie je možné v žiadnom prípade extrapolovať na akúkoľvek vlastnosť alebo klinické použitie u ľudského jedinca. To by vyžadovalo doplňujúce štúdie.