Na stope vedy: Rozhovor s brazilskou výskumníčkou Carie Holandino

Prečítajte si rozhovor s profesorkou, univerzitnou koordinátorkou výskumných a vývojových laboratórií na Federálnej univerzite v Riu de Janairo a výskumnou pracovníčkou v pracovnej skupine venujúcej sa výskumu rakoviny v spoločnosti ISCADOR AG vo Švajčiarsku.
Rozhovor s Carie Holandino, vedecko-výskumnou pracovníčkou v oblasti homeopatie
Poviete nám niečo o svojej kariérnej ceste?

V súčasnosti pracujem ako profesorka a univerzitná koordinátorka výskumných a vývojových laboratórií na Federálnej univerzite v Riu de Janeiro (UFRJ) a ako výskumná pracovníčka v Skupine pre výskum rakoviny v spoločnosti ISCADOR AG vo Švajčiarsku. V rámci mojich výskumov sa zameriavam na vývoj nových farmaceutických produktov na boj proti abnormálnemu rastu buniek, ktoré sa rýchlo rozmnožujú a môžu spôsobovať mnohé choroby. Skúmam najmä využitie prírodných riešení, ako sú homeopatické lieky alebo fytoterapia.

Od roku 2008 som členkou Brazílskeho homeopatického liekopisu1. V tejto oblasti sa venujem písaniu textov liekopisu a pomáham najmä brazílskym lekárňam a celému farmaceutickému priemyslu nastaviť parametre kontroly kvality.
Okrem toho som aj jednou zo zakladateliek Brazílskeho akademického konzorcia pre integratívne zdravie2 (CABSIN).

Poslaním tejto organizácie, ktorá má podporu brazílskeho ministerstva zdravotníctva a ďalších medzinárodných inštitúcií, je prispievať k podpore vedeckého výskumu v oblasti integratívneho prístupu k zdraviu, teda prístupu, ktorý spája konvenčnú medicínu s tou doplnkovou s cieľom poskytnúť pacientom komplexnú starostlivosť.

Od roku 2021 som taktiež riaditeľkou pre medzinárodné záležitosti na Farmaceutickej fakulte UFRJ. Koordinujem viacero medzinárodných projektov s inštitúciami v Indii, Taliansku, Švajčiarsku a v Brazílii. Je to mimoriadne obohacujúce!

Čo Vás priviedlo k výskumu v oblasti homeopatie?

Môj záujem o výskum v homeopatii začal takmer v rovnakom čase ako moje vymenovanie za profesorku homeopatie na Farmaceutickej fakulte UFRJ. V roku 2004 som začala so základným výskumom* v oblasti fyzikálnej chémie (s použitím rôznych metodológií, ako je elektrická vodivosť3, nukleárna magnetická rezonancia4, termická analýza5 a Ramanova spektroskopia6a s využívaním modelov bunkových kultúr s cieľom pochopiť mechanizmy účinku homeopatických liekov. Už v roku 2005 sme spustili výskumný program, ktorý je zameraný na homeopatické lieky vytvorené zo živej hmoty, ako sú vírusy, baktérie atď. Ja osobne sa zaoberám najmä vírusom chrípky, ktorý postihuje ľudí.
Výsledkom tohto projektu boli publikácie7,8 vo vedeckom časopise Homeopathy, ako aj viacero vedeckých prezentácií na národných aj medzinárodných konferenciách. Práve tieto články a prezentácie prispeli k naštartovaniu mojej kariéry v oblasti homeopatického výskumu.

V rámci svojich mnohých výskumných projektov skúmate biologickú aktivitu homeopatických roztokov. Čo zahŕňa Váš výskum a aké závery z neho vyvodzujete?

Počas posledných 10 rokov som viedla jeden dôležitý výskumný projekt, ktorý sa venoval vývoju nových homeopatických liekov vytvorených zo živej hmoty, ako sú vírusy (chrípka a horúčka dengue), prvoky (forma parazita) a huby, s cieľom vytvoriť nové farmaceutické produkty, ktoré by dokázali bojovať proti vírusovým, parazitárnym a hubovým ochoreniam.
Riadila som projekty v oblasti základného* aj klinického výskumu**.
V rámci základného výskumu* sme pomocou modelov in vitro (výskum vykonávaný na mikroorganizmoch, orgánoch alebo bunkách mimo ich prirodzeného prostredia) a in vivo(výskum vykonávaný na živých organizmoch) dokázali zaznamenať biologický účinok homeopatických roztokov aj pri vysokých úrovniach riedenia.

O imunitnom systéme


V prípade chrípky sme pozorovali moduláciu imunitných reakcií in vivo8 a zvýšené uvoľňovanie cytokínov in vitro7.Cytokíny sú molekuly, ktoré zabezpečujú komunikáciu medzi imunitnými bunkami. Vylučujú ich primárne lymfocyty (biele krvinky podieľajúce sa na adaptívnej imunite) a makrofágy (obranné bunky organizmu zodpovedné za likvidáciu cudzích častíc v organizme9).V prípade parazitárnych ochorení spôsobujúcich kožné alebo viscerálne poruchy, ako je leishmanióza, sme pozorovali uvoľňovanie cytokínov, čo viedlo k zvýšeniu počtu imunitných buniek u zvierat infikovaných parazitmi10.

Na tento výskum dohliadala etická komisia a vykonal sa v súlade s platnými usmerneniami pre výskum pokusov na zvieratách.

Naše výsledky potvrdzujú výsledky publikované viacerými výskumnými pracovníkmi na celom svete.

O bunkovom metabolizme

Bunkový metabolizmus predstavuje súbor reakcií, ktoré prebiehajú vo vnútri bunky a zaisťujú jej fungovanie. V rámci našich výskumov sme počas homeopatickej liečby zaznamenali zníženie metabolickej aktivity buniek, čo ich chránilo pred hubovými infekciami11.
klinickom výskume** sme preukázali, že tieto homeopatické prípravky môžu pôsobiť ako prevencia príznakov chrípky u detí.
Pri realizácii tohto výskumu som vychádzala z metodológie, ktorú v minulosti predstavil brazílsky homeopat Dr. Roberto Costa. Vždy presadzoval myšlienku vitálnej sily živých mikroorganizmov.

Postup teda spočíva vo vytváraní homeopatických liekov z purifikovanej živej hmoty podľa presných parametrov, ktoré zabezpečujú bezpečnosť prípravku. Táto metodológia, opísaná v Brazílskom homeopatickom liekopise1 a v ďalších oficiálnych publikáciách na celom svete, priniesla významné výsledky v prospech homeopatie.

Na akom ďalšom významnom výskume v oblasti homeopatie v súčasnosti pracujete?

Momentálne pracujeme na posudzovaní homeopatie pri liečbe závislosti od tabaku.Tabakové výrobky sú návykové kvôli obsahu nikotínu. Je však potrebné si uvedomiť, že pri spaľovaní jednej cigarety vzniká viac ako 7 000 zložiek, ktoré sú potenciálne škodlivé pre fajčiara a jeho okolie.

V súčasnosti ide o vážny problém v oblasti verejného zdravia, preto sme sa v rámci tohto nového homeopatického výskumu zamerali na hľadanie riešení. Pomocou špecifickej extrakčnej techniky štandardizovanej našou skupinou sme vytvorili lieky, ktoré sú založené na extrakcii cigaretového dymu. Klinická štúdia preukázala, že v boji proti fajčeniu je dôležitý kognitívno-behaviorálny prístup v kombinácii s homeopatickou liečbou.
S cieľom potvrdiť tieto prvé výsledky sa v súčasnosti pripravujú nové klinické štúdie v iných brazílskych výskumných laboratóriách a v rôznych klinických skupinách.

Ako vidíte budúcnosť výskumu v oblasti homeopatie?

Budúcnosť homeopatického výskumu vidím veľmi optimisticky.
Vývoj výskumných projektov zameraných na nové homeopatické lieky, ktoré sú vytvorené zo živej hmoty, ako sú vírusy alebo baktérie, je mimoriadne dôležitou výzvou na liečbu prioritných chorôb, ako napríklad: horúčka dengue, vírus chikungunya, malária, hepatitída alebo COVID. Tieto výskumné projekty sú nevyhnutné, ak chceme diskutovať o prínosoch homeopatie zo zdravotného a finančného hľadiska. V tejto súvislosti, a vzhľadom na mnohé predchádzajúce výsledky, sa homeopatické lieky zdajú ako zaujímavá možnosť na liečbu nových a/alebo starších chorôb v rámci integratívneho, bezpečného a účinného prístupu k medicíne.

Je načas spojiť naše sily, aby sme prekonali prekážky a predsudky, ktoré bránia implementácii homeopatie do systémov verejného zdravotníctva.

*Hlavným cieľom základného výskumu je získavanie poznatkov a pochopenie prírodných javov. V biologických a zdravotníckych vedách ide najmä o dešifrovanie mechanizmov živých organizmov: fungovanie ľudského tela, ale aj organizmov a všetkých ostatných štruktúr, s ktorými je v interakcii12.

** Klinický výskum na ľuďoch zodpovedá vedeckým štúdiám vykonávaným na ľuďoch s cieľom rozvíjať biologické alebo lekárske poznatky. Ide o prospektívny výskum, ktorý zahŕňa monitorovanie pacientov alebo zdravých dobrovoľníkov13.

1 https://www.gov.br/anvisa/pt-br/english/pharmacopeia
2 https://en.cabsin.org.br/o-cabsin/
3 Holandino et al. Modeling physical-chemical properties of High Dilutions: an electrical conductivity study. International Journal of High Dilution Research,7:165 – 173, 2008
4 Holandino et al. NMR analysis: potential and challenges as a homeopathic basic research tool. International Journal of High Dilution Research, 21: 34 – 35, 2022
5Holandino et al. Structural and thermal analyses of zinc and lactose in homeopathic triturated systems. Homeopathy, 106:160 – 170, 2017
6 Fontes et al., 2021. Physicochemical Properties of Zinc and Lactose in Solid Mixtures: Influence of Trituration Process. Homeopathy, 111: 164 – 175, 2021
7 Siqueira CM, Costa B, Amorim AM, Gonçalves M, Féo da Veiga V, Castelo-Branco M, Takyia C, Zancan P, Câmara FP, Couceiro JN, Holandino C. H3N2 homeopathic influenza virus solution modifies cellular and biochemical aspects of MDCK and J774G8 cell lines. Homeopathy. 2013 Jan;102(1):31-40.
8 Siqueira CM, Motta PD, Cardoso TN, de Paula Coelho C, Popi AF, Couceiro JN, Bonamin LV, Holandino C. Homeopathic treatments modify inflammation but not behavioral response to influenza antigen challenge in BALB/c mice. Homeopathy. 2016 Aug;105(3):257-264.
9https://www.larousse.fr/encyclopedie/medical/cytokine/12350#:~:text=Mol%C3%A9cule%20s%C3%A9cr%C3%A9t%C3%A9e%20par%20un%20gran d,la%20r %C3%A9gulation%20des%20r%C3%A9ponses%20immunitaires.
10 Cajueiro APB, Goma EP, Dos Santos HAM, Almeida Rodrigues I, Toma HK, Araújo SM, Bonamin LV, Gomes NBN, Castelo-Branco MTL, de Souza Dias EP, Dos Santos Pyrrho A, Holandino C. Homeopathic medicines cause Th1 predominance and induce spleen and megakaryocytes changes in BALB/c mice infected with Leishmania infantum. Cytokine. 2017: 95:97-101.
11 Holandino, C. (2019). Therapeutic potential of nosodes: challenges, translationality and perspectives. Dans Transdisciplinarity and Translationality in High Dilution Research: Signals and Images GIRI Series. 1 ED. Cambridge : Cambridge Scholars Publishing, v.1: 244-265).
12 https://www.inserm.fr/nos-recherches/recherche-fondamentale/
13 https://www.inserm.fr/our-research/clinical/la-recherche-clinique/


Nedávne štúdie venované Arnike montane vo forme materskej tinktúry a homeopatických roztokov dokazujú jej výrazné pôsobenie vo vnútri buniek v kľúčových biologických mechanizmoch. Tieto nové...
Rozhovor s Dr. Francescou Truzziovou, biologičkou z Talianska. Vedkyňa, ktorá strávila niekoľko rokov hodnotením účinkov konvenčnej medicíny, kým sa začala venovať homeopatii. V tomto videu...
Ako vidí Rachel Roberts, výkonná riaditeľka britského Homeopathy research institute, výskum v oblasti homeopatie? Prečo sa výskumu venuje už viac ako 25 rokov? To všetko...