Biologický účinok Homeopatie
na krvný obeh

DÔKAZ O TOM, ŽE HOMEOPATIA PÔSOBÍ V LABORATÓRIU NA MODELY IN-VIVO

Experiment:

Vieme, že aspirín vo vážiteľnom množstve riedi krv. Vedci skúmali účinok homeopatického roztoku aspirínu na krvný obeh u hlodavcov.

Etapa č. 1

Hlodavce sú rozdelené do dvoch rozličných skupín:
schema podani homeopatickeho roztoku versus vody

Etapa č. 2

Vedci analyzujú krvnú zrážanlivosť u oboch skupín hlodavcov.
pokus a aspirinem na krysach

Výsledok

Homeopatický roztok aspirínu v riedení 15 CH má protrombotický účinok, ktorý v porovnaní s neutrálnym roztokom podporuje krvnú zrážanlivosť.
vysledok pokusu homeopaticky roztok aspirinu

Aguejouf O, Eizayaga F, Desplat V, Belon P, Doutremepuich C. Prothrombotic and hemorragic effects of aspirin. Clin Appl Thromb Hemost, 2009;15(5):523-528

Doutremepuich C, Aguejouf O, Belon P. Effects of ultra-low-dose aspirin on embolization in a model of laser-induced thrombus formation. Seminars im Thrombosis and Hemostasis. 1996;22 Suppl 1:67-70

Prezentované dáta nie je možné v žiadnom prípade extrapolovať na akúkoľvek vlastnosť alebo klinické použitie u ľudského jedinca. To by vyžadovalo doplňujúce štúdie.