Homeopatia je najpopulárnejšou doplnkovou terapiou v Rakúsku

Nová trhová štúdia spoločnosti Wiener Städtische (Vienna Insurance Group) potvrdzuje, že doplnková a alternatívna medicína je v Rakúsku dobre zavedená a záujem o ňu rastie.

Nová trhová štúdia spoločnosti Wiener Städtische (Vienna Insurance Group) potvrdzuje, že doplnková a alternatívna medicína je v Rakúsku dobre zavedená a záujem o ňu rastie.


Štúdia uvádza, že 69 % Rakúšanov vníma doplnkovú medicínu ako jasnú súčasť zdravotnej starostlivosti a viac ako 60 % ju už využilo. Je zavedená najmä medzi ženami, vo vyšších vekových skupinách (56 – 70 rokov) a vo vidieckom obyvateľstve.


Homeopatia vedie ako najobľúbenejšia liečba – využíva ju alebo ju využilo 42 % respondentov a 52 % žien – nasledovaná Bachovými kvetovými liekmi a akupunktúrou (obe 25 %).


Šesť z desiatich ľudí má skúsenosti s doplnkovou liečbou; tento počet je vyšší u žien (sedem z desiatich) ako u mužov (päť z desiatich), hoci tento trend klesá.


Viac ako tretina respondentov venuje v súčasnosti viac pozornosti svojmu zdraviu ako pred dvanástimi mesiacmi a viac ako štvrtina (27 %) uviedla, že sa za toto obdobie začala viac zaujímať o doplnkovú medicínu. Zvýšený záujem o doplnkovú a alternatívnu medicínu možno pozorovať najmä u žien a u mladších ľudí (do 35 rokov).

Zdroj: Newsletter ECHAMP (European Coalition on Homeopathic & Anthroposophic Medicinal Products)

Historicky prvý globálny summit Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tradičná medicína 2023 sa skončil 18. augusta s pevným záväzkom rozmanitých a jedinečných skupín partnerov a zainteresovaných...
Až 85% Slovákov si myslí, že konvenčná a alternatívna medicína sa navzájom dopĺňajú.  Homeopatiu pritom pozná 82% opýtaných a takmer polovica ľudí na Slovensku homeopatii dôveruje. Vyplýva to...
Štúdia EPI 3 potvrdila prínos homeopatie v praxi všeobecného lekára. Išlo o najväčší francúzsky výskumný program, ktorý sa kedy uskutočnil vo Francúzsku a ktorý hodnotil...