Homeopatia je najpopulárnejšou doplnkovou terapiou v Rakúsku

Nová trhová štúdia spoločnosti Wiener Städtische (Vienna Insurance Group) potvrdzuje, že doplnková a alternatívna medicína je v Rakúsku dobre zavedená a záujem o ňu rastie.

Nová trhová štúdia spoločnosti Wiener Städtische (Vienna Insurance Group) potvrdzuje, že doplnková a alternatívna medicína je v Rakúsku dobre zavedená a záujem o ňu rastie.


Štúdia uvádza, že 69 % Rakúšanov vníma doplnkovú medicínu ako jasnú súčasť zdravotnej starostlivosti a viac ako 60 % ju už využilo. Je zavedená najmä medzi ženami, vo vyšších vekových skupinách (56 – 70 rokov) a vo vidieckom obyvateľstve.


Homeopatia vedie ako najobľúbenejšia liečba – využíva ju alebo ju využilo 42 % respondentov a 52 % žien – nasledovaná Bachovými kvetovými liekmi a akupunktúrou (obe 25 %).


Šesť z desiatich ľudí má skúsenosti s doplnkovou liečbou; tento počet je vyšší u žien (sedem z desiatich) ako u mužov (päť z desiatich), hoci tento trend klesá.


Viac ako tretina respondentov venuje v súčasnosti viac pozornosti svojmu zdraviu ako pred dvanástimi mesiacmi a viac ako štvrtina (27 %) uviedla, že sa za toto obdobie začala viac zaujímať o doplnkovú medicínu. Zvýšený záujem o doplnkovú a alternatívnu medicínu možno pozorovať najmä u žien a u mladších ľudí (do 35 rokov).

Zdroj: Newsletter ECHAMP (European Coalition on Homeopathic & Anthroposophic Medicinal Products)

Nedávne štúdie venované Arnike montane vo forme materskej tinktúry a homeopatických roztokov dokazujú jej výrazné pôsobenie vo vnútri buniek v kľúčových biologických mechanizmoch. Tieto nové...
Rozhovor s Dr. Francescou Truzziovou, biologičkou z Talianska. Vedkyňa, ktorá strávila niekoľko rokov hodnotením účinkov konvenčnej medicíny, kým sa začala venovať homeopatii. V tomto videu...
Prečítajte si rozhovor s profesorkou, univerzitnou koordinátorkou výskumných a vývojových laboratórií na Federálnej univerzite v Riu de Janairo a výskumnou pracovníčkou v pracovnej skupine venujúcej...