Najnovšie vedecké dôkazy o účinkoch Arniky montany

Nedávne štúdie venované Arnike montane vo forme materskej tinktúry a homeopatických roztokov dokazujú jej výrazné pôsobenie vo vnútri buniek v kľúčových biologických mechanizmoch. Tieto nové výsledky publikované v recenzovaných vedeckých časopisoch jasne poukazujú na protizápalové, antioxidačné a hojivé farmakologické vlastnosti  Arniky montany.

Ako účinkuje Arnika montana pri zápale

Dobre vedieť:

Zápal je obrannou reakciou nášho tela na poranenie alebo infekciu. Tento zložitý proces zahŕňa rôzne faktory, ktoré spolupôsobia v boji proti patogénom a pri obnove poškodeného tkaniva. Ak sa však táto reakcia vymkne spod kontroly, môže napokon spôsobiť viac škody ako úžitku a prispieť k vzniku celého radu chronických ochorení.

Spoločnosť Laboratoires Boiron uskutočnila nedávno štúdiu, ktorá bola v roku 2023[1] publikovaná v Journal of Ethnopharmacology a ktorej cieľom bolo vyhodnotiť:

  • protizápalový účinok materskej tinktúry a homeopatických roztokov Arniky montany na piatich rôznych bunkových modeloch odobratých z človeka a myši,
  • migráciu buniek s využitím modelu hojenia in vitro.

Prvým zistením je, že dochádza k výraznej redukcii mediátorov zápalu. Výskumní pracovníci hodnotili pôsobenie materskej tinktúry a homeopatických roztokov 1 CH, 3 CH, 5 CH a 9 CH Arniky montany na imunitné a kožné bunky. V závislosti od modelu boli bunky ošetrené pred zápalom[2] alebo po jeho vzniku. Hodnotilo sa 6 zápalových markerov.[3]

  • Zo štúdie vyplýva, že materská tinktúra a homeopatické roztoky 1 CH, 3 CH, 5 CH a 9 CH Arniky montany redukujú zápalové markery (p<0,05).

Druhým zistením je, že dochádza k výrazne väčšej bunkovej migrácii.

Migrácia buniek je zložitý a dôležitý proces, ktorý sa podieľa na mnohých biologických javoch. Zodpovedá schopnosti buniek migrovať alebo prenikať do iných tkanív. K bunkovej migrácii môže dochádzať vo fyziologických situáciách, ako je hojenie rán.

  • Zo štúdie vyplýva, že Arnika montana v homeopatickom roztoku 9 CH podporuje hojenie rán, pretože pôsobí na migráciu buniek v modeli hojenia rán in vitro (p<0,05). Arnica montana podporuje účinné hojenie rán a správnu mobilizáciu imunitného systému pri zápale.

[1] Verre J., Boisson M., Paumier A., Tribolo S., Boujedaini N.: Anti-inflammatory effects of Arnica montana (mother tincture and homeopathic dilutions) in various cell models. In: J. Ethnopharmacol., august 2023, 18:117064.

[2] Zápal pri pôsobení LPS + IFN gama alebo LPS alebo TNF-alfa

[3] Markery: IL-6 TNF; MCP-1; ICAMP-1; ROS a COX2

Antioxidačné účinky Arniky montany

Dobre vedieť:

Antioxidačné účinky umožňujú neutralizovať voľné radikály, čo prispieva k ochrane zdravia buniek a celkového zdravia organizmu. Voľné radikály sú nestabilné molekuly schopné poškodiť bunky. 

Antioxidanty pôsobia na moduláciu zápalu, čím zabezpečujú, aby neprerástol do nadmernej a škodlivej reakcie. Zápal a antioxidačné účinky spolupôsobia pri ochrane zdravia a integrity tkanív v organizme.

Štúdia[1] realizovaná spoločnosťou Laboratoires Boiron, uverejnená v roku 2022 v denníku Dose Response, dokazuje, že materská tinktúra a homeopatické roztoky 1 CH, 3 CH, 5 CH, 7 CH, 9 CH a 30 CH Arniky montany znižujú oxidačný stres v imunitných bunkách postihnutých zápalom v bunkovom modeli myši (p<0,01).

Oxidačný stres je spôsobený molekulami, ktoré sú derivátmi kyslíka a ktoré útočia na bunky nášho tela. Medzi najznámejšie škodlivé molekuly patria voľné radikály.

  • Tieto výsledky poukazujú na významný prínos pre boj proti chronickému zápalu a pre správne fungovanie buniek.

[1] Paumier A., Verre J., Tribolo S. a kol.: Anti-oxidant Effect of High Dilutions of Arnica montana, Arsenicum Album, and Lachesis Mutus in Microglial Cells in Vitro. In: Dose Response, 29. jún 2022; 20(2):15593258221103698

Blahodarné účinky Arniky montany na naše zdravie

Je dôležité pochopiť, že tieto vlastnosti sú vzájomne prepojené a spoločne prispievajú k udržaniu dobrého zdravia.

Hojenie je komplexný proces, v ktorom spočiatku zohráva kľúčovú úlohu zápal tým, že priťahuje imunitné bunky do lokality poškodenia s cieľom naštartovať obnovu. 

V tomto štádiu je zásadná bunková migrácia umožňujúca bunkám presunúť sa na poškodené miesto. Pri tomto procese však môžu vznikať voľné radikály ohrozujúce integritu buniek, ktoré práve prechádzajú reparačným procesom.

Vtedy vstupuje do hry antioxidačný účinok, ktorý neutralizuje voľné radikály a pomáha udržiavať prostredie priaznivé pre účinné a zdravé hojenie.

Záver

Arnica montana vo forme materskej tinktúry a homeopatických roztokov účinkuje v samom jadre bunkových mechanizmov. Jej protizápalové, antioxidačné a hojivé farmakologické vlastnosti sa môžu ukázať ako mimoriadne zaujímavé a prinášajú sľubné vyhliadky na terapeutické využitie, ktoré bude potrebné potvrdiť klinickými štúdiami na ľuďoch.

Poskytnuté údaje nemožno v nijakom prípade extrapolovať na akékoľvek vlastnosti alebo klinické využitie u ľudí. 

Rozhovor s Dr. Francescou Truzziovou, biologičkou z Talianska. Vedkyňa, ktorá strávila niekoľko rokov hodnotením účinkov konvenčnej medicíny, kým sa začala venovať homeopatii. V tomto videu...
Prečítajte si rozhovor s profesorkou, univerzitnou koordinátorkou výskumných a vývojových laboratórií na Federálnej univerzite v Riu de Janairo a výskumnou pracovníčkou v pracovnej skupine venujúcej...
Ako vidí Rachel Roberts, výkonná riaditeľka britského Homeopathy research institute, výskum v oblasti homeopatie? Prečo sa výskumu venuje už viac ako 25 rokov? To všetko...