MEDZINÁRODNÝ KONGRES HRI: JEDINEČNÉ FÓRUM O VÝSKUME HOMEOPATIE 16.-18.6.2023 V LONDÝNE

5. kongres Medzinárodného výskumného inštitútu homeopatie je príležitosťou preskúmať vzrušujúci vývoj a jedinečné výskumné výzvy v oblasti homeopatie. Tím HRI s potešením organizuje podujatie, na ktorom sa stretávajú najlepší výskumníci v tejto oblasti z celého sveta, aby prezentovali vysokokvalitnú vedeckú prácu v oblasti homeopatie.

Po úspechu predchádzajúcich kongresov v Barcelone, Ríme a na Malte sa kongres po druhýkrát vracia do Londýna. Koná sa každé dva roky a je vrcholom kalendára homeopatických výskumných podujatí a poskytuje jedinečné fórum na výmenu nápadov a nadväzovanie medzinárodnej vedeckej spolupráce.

Program bude zahŕňať témy ako:

Klinický výskum (kvantitatívne, kvalitatívne a zmiešané metódy).
Prevencia chorôb
Základný výskum
Laboratórny výskum
Patogenetické testovanie
Veterinárny výskum
Hlavní rečníci:

Prof. Ubiratan Adler, klinický docent, Federální univerzita São Carlos, Brazília
Prof. Jennifer Jacobs, odborná asistentka v odbore epidemiológie Washingtonské univerzity, USA
Dr. Stephan Baumgartner, vedúci výskumný pracovník, Inštitút komplementárnej a integratívnej medicíny, Univerzita v Berne, Švajčiarsko
Dr. Jesús Antonio López-Carvallo, postdoktorand Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, Mexiko
Historicky prvý globálny summit Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tradičná medicína 2023 sa skončil 18. augusta s pevným záväzkom rozmanitých a jedinečných skupín partnerov a zainteresovaných...
Až 85% Slovákov si myslí, že konvenčná a alternatívna medicína sa navzájom dopĺňajú.  Homeopatiu pritom pozná 82% opýtaných a takmer polovica ľudí na Slovensku homeopatii dôveruje. Vyplýva to...
Štúdia EPI 3 potvrdila prínos homeopatie v praxi všeobecného lekára. Išlo o najväčší francúzsky výskumný program, ktorý sa kedy uskutočnil vo Francúzsku a ktorý hodnotil...