MEDZINÁRODNÝ KONGRES HRI: JEDINEČNÉ FÓRUM O VÝSKUME HOMEOPATIE 16.-18.6.2023 V LONDÝNE

5. kongres Medzinárodného výskumného inštitútu homeopatie je príležitosťou preskúmať vzrušujúci vývoj a jedinečné výskumné výzvy v oblasti homeopatie. Tím HRI s potešením organizuje podujatie, na ktorom sa stretávajú najlepší výskumníci v tejto oblasti z celého sveta, aby prezentovali vysokokvalitnú vedeckú prácu v oblasti homeopatie.

Po úspechu predchádzajúcich kongresov v Barcelone, Ríme a na Malte sa kongres po druhýkrát vracia do Londýna. Koná sa každé dva roky a je vrcholom kalendára homeopatických výskumných podujatí a poskytuje jedinečné fórum na výmenu nápadov a nadväzovanie medzinárodnej vedeckej spolupráce.

Program bude zahŕňať témy ako:

Klinický výskum (kvantitatívne, kvalitatívne a zmiešané metódy).
Prevencia chorôb
Základný výskum
Laboratórny výskum
Patogenetické testovanie
Veterinárny výskum
Hlavní rečníci:

Prof. Ubiratan Adler, klinický docent, Federální univerzita São Carlos, Brazília
Prof. Jennifer Jacobs, odborná asistentka v odbore epidemiológie Washingtonské univerzity, USA
Dr. Stephan Baumgartner, vedúci výskumný pracovník, Inštitút komplementárnej a integratívnej medicíny, Univerzita v Berne, Švajčiarsko
Dr. Jesús Antonio López-Carvallo, postdoktorand Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, Mexiko
Nedávne štúdie venované Arnike montane vo forme materskej tinktúry a homeopatických roztokov dokazujú jej výrazné pôsobenie vo vnútri buniek v kľúčových biologických mechanizmoch. Tieto nové...
Rozhovor s Dr. Francescou Truzziovou, biologičkou z Talianska. Vedkyňa, ktorá strávila niekoľko rokov hodnotením účinkov konvenčnej medicíny, kým sa začala venovať homeopatii. V tomto videu...
Prečítajte si rozhovor s profesorkou, univerzitnou koordinátorkou výskumných a vývojových laboratórií na Federálnej univerzite v Riu de Janairo a výskumnou pracovníčkou v pracovnej skupine venujúcej...