Biologický účinok Homeopatie
v nervových bunkách

DÔKAZ O TOM, ŽE HOMEOPATIA PÔSOBÍ NA BUNKY V LABORATÓRIU

Homeopatický roztok Gelsemium sempervirens stimuluje produkciu hormónu, ktorý znižuje mieru stresu a úzkosti.

Experiment:

Nervové bunky v mieche produkujú alopregnanolón, čo je hormón hrajúci úlohu pri zvládaní stresu a úzkosti.

Etapa č. 1

Vedci izolovali nervové bunky z miechy krysy.
neurony a alopregnanolon

Etapa č. 2

Nervové bunky sú rozdelené do dvoch rozličných skupín:
nervove bunky rozdelenie do dvoch skupin na homeopatika a kontrolnu skupinu

Výsledok

Bunky liečené homeopatickým roztokom Gelsemium sempervirens 5 CH produkujú 5krát viac alopregnanolónu ako bunky, ktoré boli liečené vodou.
neurony schema pregnanolon pouziti gelsemium serpervivens versus kontrolna skupina

Venard C, Boujedaini N, Mensah-Nyagan AG, Patte-Mensah C. Comparative analysis of Gelsemine and Gelsemium sempervirens Activity on Neurosteroid Allopregnanolone Formation in the Spinal Cord and Limbic System. Evid Based Complement Alternat Med. 2011;2011:407617

Olioso D, Marzotto M, Moratti E, Brizzi M, Bellavite P. Effects of Gelsemium sempervirens L. on pathway-focused gene expression profiling in neuronal cells. J Ethnopharmacol. 2014;153(2):535-539.

Marzotto M, Olioso D, Brizzi M, Tononi P, Cristofoletti M, Bellavite P. Extreme sensitivity of gene expression in human SH-SY5Y neurocytes to ultra-low doses of Gelsemium sempervirens. BMC Complement Altern Med. 2014;14;104.

Prezentované dáta nie je možné v žiadnom prípade extrapolovať na akúkoľvek vlastnosť alebo klinické použitie u ľudského jedinca. To by vyžadovalo doplňujúce štúdie.