Prečo môžeme článok zverejnený v časopise Bristish Medical Journal, ktorý tvrdí, že „Účinky homeopatie sa preceňujú“, považovať za nepodložený?

Nedávna štúdia zverejnená v časopise British Medical Journal viedla k publikovaniu niekoľkých článkov v tlači, v ktorých sa tvrdí, že „prínosy homeopatie sa preceňujú“. Vysvetlíme vám, prečo sú argumenty uvedené v tejto publikácii nesprávne.

Článok v časopise British Medical Journal (BMJ) poukazuje na dobre známy problém, ktorý sa týka úplne všetkých oblastí lekárskeho výskumu: „skreslenie pri vykazovaní výsledkov“.

Čo je skreslenie pri vykazovaní výsledkov? „Skreslenie pri vykazovaní výsledkov“ (angl. reporting bias) môže viesť k skresleným odhadom účinnosti liečby, najčastejšie k nadhodnoteniu jej účinnosti.

Ako príklad skreslenia pri vykazovaní výsledkov môžeme uviesť „publikačné skreslenie“ – to znamená, že nie všetky štúdie sú publikované. Pozitívne štúdie sa publikujú častejšie ako negatívne.

Skreslenie pri vykazovaní výsledkov nie je fenomén, ktorý by sa týkal iba homeopatie, zďaleka nie. Opatrenia, ktoré je potrebné prijať v súvislosti so štúdiami zameranými na homeopatiu, sú rovnaké ako pri výskume v klasickej medicíne. V článku zverejnenom v časopise BMJ sa uvádza, že 33 % štúdií zameraných na klasickú medicínu sa po piatich rokoch nepublikuje. Tento percentuálny podiel nepublikovania je podobný ako v prípade homeopatie (38 %). V iných článkoch sa dokonca uvádza, že v oblasti homeopatie je počet nepublikovaných štúdií menší ako v iných oblastiach výskumu.

ZAUJATOSŤ ZAMERANÁ NA DISKREDITÁCIU HOMEOPATIE

Tým, že sa tento článok špecificky zameriava na homeopatiu bez toho, aby sa v ňom uvádzali porovnania s inými oblasťami, má tendenciu poukazovať na nesprávnu výskumnú prax v oblasti homeopatie.

Záver, ku ktorému autori navádzajú čitateľa, je, že homeopatická liečba má preceňovaný prínos, pretože publikované štúdie vychádzajú z výberu pozitívnych štúdií. Článok tak prekrúca realitu s cieľom zdiskreditovať homeopatiu.

Preto si treba uvedomiť, že publikačné skreslenie štúdií je problém, ktorý sa týka celého výskumu.

V prípade homeopatie teda netreba pristupovať k publikovaným klinickým prínosom s vyššou opatrnosťou ako v prípade konvenčného výskumu.

Prečítajte si rozhovor s profesorkou, univerzitnou koordinátorkou výskumných a vývojových laboratórií na Federálnej univerzite v Riu de Janairo a výskumnou pracovníčkou v pracovnej skupine venujúcej...
Ako vidí Rachel Roberts, výkonná riaditeľka britského Homeopathy research institute, výskum v oblasti homeopatie? Prečo sa výskumu venuje už viac ako 25 rokov? To všetko...
Dr. Alexandre Tournier je švajčiarsky fyzik a vedec, zakladateľ Homeopathy research institute (HRI) https://www.hri-research.org. Ako je na tom výstup v homeopatii a akému výskumu sa...