Homeopatia v Európe: používaná, uznávaná a známa

Najnovšie údaje z Nemecka, Francúzska, Španielska a Talianska potvrdzujú, že homeopatia je naďalej dobre známa, používaná a uznávaná väčšinou Európanov.

Najnovšie údaje z Nemecka, Francúzska, Španielska a Talianska potvrdzujú, že homeopatia je naďalej dobre známa, používaná a uznávaná väčšinou Európanov.


V Európe je povedomie o homeopatii stále vysoké a používanie homeopatických liekov je rozšírené – 79 % Francúzov, 60 % Nemcov, 57 % Talianov a 47 % Španielov už niekedy v živote použilo homeopatické lieky.

Spokojnosť s touto liečbou je tiež vysoká – 90 % nemeckých užívateľov považuje homeopatické lieky za úplne alebo čiastočne účinné, 84 % španielskych užívateľov a 81 % Talianov vyhlasuje, že sú s liečbou spokojní, a vo Francúzsku dôveruje tomuto terapeutickému prístupu 73 % tých, ktorí o ňom vedia.


Väčšina obyvateľov týchto štyroch krajín vníma homeopatiu ako doplnok ku konvenčnej medicíne a domnieva sa, že by sa mala predpisovať alebo byť dostupná popri nej – v Nemecku sa dve tretiny obyvateľov (tri štvrtiny žien) domnievajú, že homeopatické lieky by sa mali naďalej predávať popri konvenčných liekoch. 84 % Talianov a 80 % Španielov sa domnieva, že homeopatiu by mali odporúčať zdravotnícki pracovníci, zatiaľ čo vo Francúzsku si 83 % myslí, že lekári by mali mať možnosť predpisovať homeopatiu popri konvenčných liekoch.


Tento záujem o homeopatiu a jej podpora v Európe odráža trend rastúceho záujmu pacientov o vlastné zdravie. Zdravotná gramotnosť sa od pandémie Covid výrazne zvýšila a pacienti sa aktívne podieľajú na vlastnej starostlivosti a skúmajú zdravie vo všetkých jeho podobách. Chcú sa podieľať na rozhodovacom procese a prijímať informované rozhodnutia.

Na základe dlhoročných skúseností a predchádzajúcich štúdií vieme, že tí, ktorí používajú tieto lieky, tak robia vedome a na základe vlastného rozhodnutia. Majú zvyčajne vyššiu úroveň vzdelania. Vo svojich zdravotníckych pracovníkoch chcú nájsť partnerov, ktorí im umožnia prístup k najlepším informáciám a komplexnú starostlivosť o zdravie. Chceli by, aby sa tieto výrobky predpisovali častejšie popri konvenčnej medicíne.

ECHAMP potvrdzuje svoj záväzok zabezpečiť dostatočnú dostupnosť týchto liekov pre tých, ktorí ich používajú, aby európski pacienti mali aj naďalej prístup k pluralite zdravotnej starostlivosti.

Zdroj: ECHAMP https://echamp.eu/news-and-events/news/homeopathy-in-europe-used-appreciated-and-well-known

Historicky prvý globálny summit Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tradičná medicína 2023 sa skončil 18. augusta s pevným záväzkom rozmanitých a jedinečných skupín partnerov a zainteresovaných...
Až 85% Slovákov si myslí, že konvenčná a alternatívna medicína sa navzájom dopĺňajú.  Homeopatiu pritom pozná 82% opýtaných a takmer polovica ľudí na Slovensku homeopatii dôveruje. Vyplýva to...
Štúdia EPI 3 potvrdila prínos homeopatie v praxi všeobecného lekára. Išlo o najväčší francúzsky výskumný program, ktorý sa kedy uskutočnil vo Francúzsku a ktorý hodnotil...