Biologický účinok Homeopatie
v imunitných bunkách

DÔKAZ O TOM, ŽE HOMEOPATIA PÔSOBÍ NA BUNKY V LABORATÓRIU

Homeopatický roztok histamínu znižuje účinok buniek imunitného systému, ktoré sú príčinou alergických reakcií.

Experiment:

Pri alergickej reakcii sú aktivované imunitné bunky ľudského tela, nazývané bazofily, ktoré uvoľňujú histamín. Histamín je molekula zodpovedná za klinické alergické reakcie.

Etapa č. 1

Vedci izolovali bazofily odobrané od pacientov. Potom nechali takto izolované bunky v prítomnosti alergénu s cieľom ich aktivovať.
schema alergen a bazofily

Etapa č. 2

Bazofily sú rozdelené do dvoch rozličných skupín:
schema pokusu homeopaticky roztok histaminu versus voda

Výsledok

Aktivácia bazofilov je inhibovaná v skupine, na ktorú pôsobí homeopatický roztok, v porovnaní so skupinou, na ktorú pôsobí voda. Táto inhibícia vedie k zníženému uvoľňovaniu histamínu, a tak aj k zníženiu alergickej reakcie.
vysledok pokusu s imunitnymi bunkami homeopaticke podani histaminu
Belon P., Cumps J, Ennis M, a kol. Histamine dilutions modulate basophil activation. Inflamm Res. 2004;53(5):181-188.
Prezentované dáta nie je možné v žiadnom prípade extrapolovať na akúkoľvek vlastnosť alebo klinické použitie u ľudského jedinca. To by vyžadovalo doplňujúce štúdie.