Biologický účinok Homeopatie
na žaburinky

DÔKAZ O TOM, ŽE HOMEOPATIA PÔSOBÍ V LABORATÓRIU NA RASTLINY

Homeopatický roztok látky Arsenicum album chráni žaburinky pred otravou arzénom a umožňuje ich opätovný rast.

Experiment:

Etapa č. 1

Vedci intoxikujú žaburinky arzénom. Tempo rastu takto „stresovaných“ žaburiniek sa v porovnaní s neotrávenými žaburinkami spomaľuje.

pokus so zaburinkami otrava arsenom

Etapa č. 2

Žaburinky sú rozdelené do dvoch rozdielnych skupín:
schema pokus na zaburinkach pouziti homeopatik a kontrolni skupina s vodu

Výsledok (po 2 až 6 dňoch):

Žaburinky liečené homeopatickým roztokom sa rýchlejšie uzdravujú a ich rast sa v porovnaní so žaburinkami liečenými vodou obnoví skôr.

vysledok pokusu se zaburinkami homeopaticky roztok arsenicum album
Jager T, Scherr C, Simon M, a kol. Effects of homeopathic arsenicum album, nosode, and gibberellic acid praparations on the grow rate of arsenic-impaired duckweed (Lemna gibba L.). ScientificWorldJournal.2010 Nov 4;10:2112-2
Prezentované dáta nie je možné v žiadnom prípade extrapolovať na akúkoľvek vlastnosť alebo klinické použitie u ľudského jedinca. To by vyžadovalo doplňujúce štúdie.