Štúdia preukazuje účinok Lycopodium clavatum 13CH na imunitnú odpoveď

Zvýšenie prežívania o takmer 87 % zaznamenali vedci u skupiny myší, ktorých imunitná odpoveď bola upravená homeopatickým roztokom Lycopodium Clavatum 13 CH v porovnaní s kontrolnou skupinou. Ukázala to štúdia výskumníčky Gislaine J. Falkowski-Temporiniovej uverejnená v časopise Cytokine.

Homeopatické roztoky majú biologický účinok na rastliny, bunky a zvieratá. V tomto článku sa predstavujú výsledky štúdie skúmajúcej, aký biologický účinok má homeopatia na imunitnú odpoveď u zvierat.

INFEKCIA, ZÁPAL A IMUNITA

Keď brazílska výskumníčka Gislaine J. Falkowski-Temporiniová skúmala skupinu 1 400 myší, jej cieľom bolo pozorovať možné účinky na imunitnú odpoveď zvierat, ktorým bol, pod prísnou kontrolou etickej komisie a v súlade so smernicami pre výskum pokusov na zvieratách, podávaný homeopatický roztok po infekcii parazitom Trypanosoma cruzi-Y (zodpovedný za Chagasovu chorobu).

V štúdii s prísnou metodikou (zaslepená, randomizovaná a kontrolovaná) boli myši rozdelené do dvoch skupín:

1. kontrolná skupina je ošetrená neutrálnym roztokom
2. skupina bola liečená homeopatickým roztokom Lycopodium clavatum 13CH

VÝSLEDOK

V skupine liečenej homeopatickým roztokom sa pozorovalo výrazné zvýšenie prežívania myší o takmer 87 %, ktoré súviselo s moduláciou imunitnej odpovede.

Tieto výsledky boli zopakované na potkanoch v druhej štúdii [1], vždy s najprísnejším ohľadom na zvieratá.

ZÁVER

Robustnosť a prísnosť experimentálnych protokolov spolu s reprodukovateľnosťou u viacerých druhov vedecky dokazujú biologický účinok homeopatických roztokov na imunitnú odpoveď.

​​Chagasova choroba:
Toto potenciálne smrteľné ochorenie je tiež známe pod názvom americká trypanomóza. Chagasovu chorobu spôsobuje parazit Trypanosoma cruzi, ktorý sa na človeka prenáša pri poštipnutí plošticami (hmyz cicajúci krv) z podčeľade Triatominae (Pasteurov inštitút).

*Zdroj WHO: https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/chagas-disease-(american-trypanosomiasis)

[1] Brustolin Aleixo CF, et al. Beneficial immunomodulatory and neuro digestive effect in Trypanosoma cruzi infection after Lycopodium clavatum 13c treatment. Microb Pathog. 2017;112:1-4.

Pôvodný článok: UNE ÉTUDE DÉMONTRE L’ACTION DE LYCOPODIUM CLAVATUM 13CH SUR LA RÉPONSE IMMUNITAIRE | Mon Homéo Mon Choix (monhomeomonchoix.fr)

Viac informácií o výskume v homeopatii: Homeopatia fakty ako dôkazy | Vedecké dókazy (homeopatiaslekarom.sk)

Prezentované údaje nemožno v žiadnom prípade extrapolovať na akúkoľvek klinickú vlastnosť alebo klinické použitie u ľudí, ktoré by si vyžadovali ďalšie štúdie.

Nedávne štúdie venované Arnike montane vo forme materskej tinktúry a homeopatických roztokov dokazujú jej výrazné pôsobenie vo vnútri buniek v kľúčových biologických mechanizmoch. Tieto nové...
Rozhovor s Dr. Francescou Truzziovou, biologičkou z Talianska. Vedkyňa, ktorá strávila niekoľko rokov hodnotením účinkov konvenčnej medicíny, kým sa začala venovať homeopatii. V tomto videu...
Prečítajte si rozhovor s profesorkou, univerzitnou koordinátorkou výskumných a vývojových laboratórií na Federálnej univerzite v Riu de Janairo a výskumnou pracovníčkou v pracovnej skupine venujúcej...