Svetová zdravotnícka organizácia: Globálni partneri sa zaväzujú podporovať tradičnú, doplnkovú a integratívnu medicínu založenú na dôkazoch

Historicky prvý globálny summit Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tradičná medicína 2023 sa skončil 18. augusta s pevným záväzkom rozmanitých a jedinečných skupín partnerov a zainteresovaných strán využiť potenciál tradičnej, doplnkovej a integratívnej medicíny (TCIM) založenej na dôkazoch na zlepšenie pokroku smerom k všeobecnému zdravotnému pokrytiu a cieľom udržateľného rozvoja do roku 2030 pre zdravie a blaho ľudí a planéty.

Na summite, ktorý sa konal 17. a 18. augusta 2023 v Gandhinagare v indickom štáte Gudžarát, sa zúčastnili ministri zdravotníctva krajín G20 a ďalších krajín, vedci, odborníci na tradičnú medicínu, zdravotnícki pracovníci a členovia občianskej spoločnosti z 88 krajín.

Summit poskytol všetkým zainteresovaným stranám platformu na výmenu jedinečných skúseností, osvedčených postupov a nápadov na spoluprácu. Zúčastnila sa na ňom rôznorodá skupina pôvodných obyvateľov z rôznych regiónov sveta (okrem iných napr. z Austrálie, Bolívie, Brazílie, Kanady, Guatemaly a Nového Zélandu), pre ktorých mnohé prístupy TCIM zohrávajú zásadnú úlohu nielen v oblasti zdravotnej starostlivosti, ale aj kultúry a živobytia.

Dôkazy a inovácie

Predbežné výsledky globálneho prieskumu WHO o tradičnej medicíne do roku 2023, ktoré boli zverejnené na summite, naznačujú, že približne 100 krajín má národné politiky a stratégie týkajúce sa tradičnej medicíny. V mnohých členských štátoch WHO je liečba TCIM súčasťou zoznamov základných liekov, balíkov základných zdravotníckych služieb a je hradená z národných systémov zdravotného poistenia. Veľká väčšina ľudí vyhľadáva intervencie tradičnej, doplnkovej a integratívnej medicíny na liečbu, prevenciu a liečbu neprenosných ochorení, paliatívnu starostlivosť a rehabilitáciu.

Dr. Bruce Aylward, zástupca generálneho riaditeľa WHO pre všeobecné zdravotné poistenie a životosprávu, zdôraznil potrebu „silnejšej dôkazovej základne – priority WHO, ktorá by umožnila krajinám vypracovať vhodné predpisy a politiky týkajúce sa tradičnej, doplnkovej a integratívnej medicíny“.

Na summite sa tiež vyzdvihla dôležitá úloha, ktorú môže zohrávať umelá inteligencia pri vyhľadávaní komplexných dostupných údajov o tradičnej medicíne a identifikácii postupov, ktoré sľubujú ďalšie vedecké hodnotenie. Tieto dôkazy sa nakoniec aj s etickými a spravodlivými zárukami môžu premietnuť do politík, ktoré urýchlia bezpečné a účinné využívanie tradičnej medicíny v systémoch zdravotníctva.

Podpora spoločných opatrení pre zdravšiu planétu a zdravších ľudí

Na záver summitu Dr. Hans Kluge, regionálny riaditeľ WHO pre Európu, povedal: „Spoločne sme jemne otriasli status quo, ktorý príliš dlho oddeľoval rôzne prístupy k medicíne a zdraviu. Tým, že sme si vzali na mušku siločiary, hovoríme, že budeme o to viac spolupracovať, aby sme našli optimálne spôsoby, ako dobre začleniť tradičnú, doplnkovú a integratívnu medicínu pod záštitu primárnej zdravotnej starostlivosti a všeobecného zdravotného poistenia.“ Ďalej dodal: „Zopakovali sme, aké dôležité je získať lepšie dôkazy o účinnosti, bezpečnosti a kvalite tradičnej a doplnkovej medicíny. To znamená inovatívne metodiky posudzovania a hodnotenia výsledkov.“

Dr. Shyama Kuruvilla, hlavný strategický poradca a vedúci globálneho centra WHO pre tradičnú medicínu, ktorý viedol aj organizáciu summitu, povedal: „Dozvedeli sme sa veľa o existujúcich politikách, nástrojoch a postupoch. Je však jasné, že nás čaká dlhá cesta využívania vedy na ďalšie pochopenie, rozvoj a využitie plného potenciálu prístupov TCIM na zlepšenie zdravia a blahobytu ľudí v harmónii s planétou, ktorá nás živí.

Súhrnný dokument summitu obsahoval závery a záväzky účastníkov týkajúce sa širokého spektra otázok, od globálnej politiky, vedenia, inovácií, zdravotníckych pracovníkov, údajov, dôkazov, monitorovania, regulácie, právnych rámcov a ochrany biodiverzity a udržateľného rozvoja.

Zdroj: Svetová zdravotnícka organizácia. august 2023. https://www.who.int/news/item/19-08-2023-global-partners-commit-to-advance-evidence-based-traditional–complementary-and-integrative-medicine

Nedávne štúdie venované Arnike montane vo forme materskej tinktúry a homeopatických roztokov dokazujú jej výrazné pôsobenie vo vnútri buniek v kľúčových biologických mechanizmoch. Tieto nové...
Rozhovor s Dr. Francescou Truzziovou, biologičkou z Talianska. Vedkyňa, ktorá strávila niekoľko rokov hodnotením účinkov konvenčnej medicíny, kým sa začala venovať homeopatii. V tomto videu...
Prečítajte si rozhovor s profesorkou, univerzitnou koordinátorkou výskumných a vývojových laboratórií na Federálnej univerzite v Riu de Janairo a výskumnou pracovníčkou v pracovnej skupine venujúcej...